Globalization concept

Буферни драйвери и трансивър