Globalization concept

Ethernet ретаймери, пренасочващи устройства и мукс-буфери